Kontakt

PRIEMYSELNÉ PODLAHY A - Z, s. r. o.
Boldocká 218
90301, Senec
Slovensko

tel.: 02 / 45258397
mob.: 0907 216 171
mob.: 0918 883 911
e-mail: info@podlahyaz.sk
web: www.podlahyaz.sk
DIČ:2022603902
IČ DPH: SK2022603902
Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.Odd.Sro,vl.č.51115/B
Otvoriť veľkú mapu